Sledovanie intenzity vzťahov medzi pouţívateľmi v rámci sociálnych sietí

Sledovanie intenzity vzťahov medzi pouţívateľmi v rámci sociálnych sietí

Author

Srba Ivan

Supervisor

Bieliková Mária

About the project

Year

2010

Share