Simulátor dopravních infrastruktur a situací

Simulátor dopravních infrastruktur a situací

Autor práce

Petr Švaňa
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci