Simulátor dopravních infrastruktur a situací

Simulátor dopravních infrastruktur a situací

Autor práce

Petr Švaňa

Vedúci práce

doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu