Segmentácia orgánov z trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia

Segmentácia orgánov z trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia

Autor práce

Michal Kováčik
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci