Segmentácia orgánov z trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia

Segmentácia orgánov z trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia

Autor práce

Michal Kováčik

Vedúci práce

doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu