Segmentácia obrazu s použitím metód distribuovaných agentov pre získavanie informácie z lekárskych snímkov

Segmentácia obrazu s použitím metód distribuovaných agentov pre získavanie informácie z lekárskych snímkov

Autor práce

Sobôtka Marek
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Benešová Vanda

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci