Segmentácia obrazu s použitím metód distribuovaných agentov pre získavanie informácie z lekárskych snímkov

Segmentácia obrazu s použitím metód distribuovaných agentov pre získavanie informácie z lekárskych snímkov

Author

Sobôtka Marek

Supervisor

Benešová Vanda

About the project

Year

2012

Share