Rozšířený editor komponentových architektur pro MEF

Rozšířený editor komponentových architektur pro MEF

Autor práce

Miroslav Vodolán
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci