Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí

Autor práce

Marek Švepeš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Čejka

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci