Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí

Author

Marek Švepeš
Czech Technical University in Prague, Faculty of Information technology, Faculty of Information Technology

Supervisor

Ing. Tomáš Čejka

About the project

Year

2017

Share