Role dohledu ve standardech projektového řízení

Role dohledu ve standardech projektového řízení

Autor práce

Ondřej Koch
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. Václav Oškrdal, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci