Role dohledu ve standardech projektového řízení

Role dohledu ve standardech projektového řízení

Autor práce

Ondřej Koch

Vedúci práce

Ing. Václav Oškrdal, Ph.D.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu