Riešenie bezpečnostnej politiky v prostredí MS Windows

Riešenie bezpečnostnej politiky v prostredí MS Windows

Autor práce

Martin Hančák
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Anton Baláž, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci