Ray-tracing s knihovnou IPP

Ray-tracing s knihovnou IPP

Autor práce

Kukla Michal
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Hradiš Michal

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci