Ray-tracing s knihovnou IPP

Ray-tracing s knihovnou IPP

Autor práce

Kukla Michal

Vedúci práce

Hradiš Michal

O projekte

Ročník

2010

Zdieľať túto prácu