Pružná deformace objektů v kontextu muskuloskeletálního modelování

Pružná deformace objektů v kontextu muskuloskeletálního modelování

Autor práce

Janák Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Kohout Josef

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci