Program pro post-processing a analýzu komplexních rozsáhlých spektroskopických prohlídek v rámci protokolů Virtuální observatoře

Program pro post-processing a analýzu komplexních rozsáhlých spektroskopických prohlídek v rámci protokolů Virtuální observatoře

Autor práce

David Andrešič
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci