Přímá komunikace v počítačové síti

Přímá komunikace v počítačové síti

Autor práce

David Havrlant
Slezská univerzita v Opavě

Vedoucí práce

RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci