Převod záznamu elektrické kytary do MIDI

Převod záznamu elektrické kytary do MIDI

Autor práce

Michal Klčo
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Dr. Ing. Jan Černocký

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci