Převod záznamu elektrické kytary do MIDI

Převod záznamu elektrické kytary do MIDI

Autor práce

Michal Klčo

Vedúci práce

doc. Dr. Ing. Jan Černocký

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu