Prediktor vlivu aminokyselinových substitucí na funkci proteinů

Prediktor vlivu aminokyselinových substitucí na funkci proteinů

Autor práce

Miloš Musil
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jaroslav Bendl

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci