Prediktor vlivu aminokyselinových substitucí na funkci proteinů

Prediktor vlivu aminokyselinových substitucí na funkci proteinů

Autor práce

Miloš Musil
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Jaroslav Bendl

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu