Pravdepodobnostné prístupy pre analýzu vykonávanej úlohy na základe pohybu očí

Pravdepodobnostné prístupy pre analýzu vykonávanej úlohy na základe pohybu očí

Autor práce

Andrej Vítek
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci