Pravdepodobnostné prístupy pre analýzu vykonávanej úlohy na základe pohybu očí

Pravdepodobnostné prístupy pre analýzu vykonávanej úlohy na základe pohybu očí

Autor práce

Andrej Vítek

Vedúci práce

Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu