Použitie techniky získavania tvaru z tieňovania na analýzu dezénu pneumatiky a podrážky

Použitie techniky získavania tvaru z tieňovania na analýzu dezénu pneumatiky a podrážky

Autor práce

Vladimír Mlynárčik
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

Mgr. Michal Vagač, PhD.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci