Použitie techniky získavania tvaru z tieňovania na analýzu dezénu pneumatiky a podrážky

Použitie techniky získavania tvaru z tieňovania na analýzu dezénu pneumatiky a podrážky

Autor práce

Vladimír Mlynárčik

Vedúci práce

Mgr. Michal Vagač, PhD.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu