Porovnávání jazyků a redukce automatů používaných při filtraci síťového provozu

Porovnávání jazyků a redukce automatů používaných při filtraci síťového provozu

Autor práce

Vojtěch Havlena
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci