Popisování obrázků pomocí Hlubokého učení

Popisování obrázků pomocí Hlubokého učení

Autor práce

Tomáš Železný
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Marek Hrúz, Ph.D

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci