Popisování obrázků pomocí Hlubokého učení

Popisování obrázků pomocí Hlubokého učení

Autor práce

Tomáš Železný
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

Ing. Marek Hrúz, Ph.D

O projekte

Ročník

2022

Zdieľať túto prácu