Personalizovaná doporučení pro studenty

Personalizovaná doporučení pro studenty

Autor práce

Ing. Čeněk Žid
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci