Personalizovaná doporučení pro studenty

Personalizovaná doporučení pro studenty

Autor práce

Ing. Čeněk Žid

Vedúci práce

doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

O projekte

Ročník

Zdieľať túto prácu