Optimalizácia zhromažďovacieho procesu nástroja BasicMeter

Optimalizácia zhromažďovacieho procesu nástroja BasicMeter

Autor práce

Vereščák Tomáš
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Giertl Juraj

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci