Optimalizácia plánovania úloh v gridoch a cloudoch pomocou GPGPU

Optimalizácia plánovania úloh v gridoch a cloudoch pomocou GPGPU

Autor práce

Michal Povinský
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci