Optimalizácia plánovania úloh v gridoch a cloudoch pomocou GPGPU

Optimalizácia plánovania úloh v gridoch a cloudoch pomocou GPGPU

Autor práce

Michal Povinský

Vedúci práce

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, Ph.D.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu