Optimalizace neuronové sítě

Optimalizace neuronové sítě

Autor práce

Martin Bulín
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Luboš Šmídl, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci