Optimalizace neuronové sítě

Optimalizace neuronové sítě

Autor práce

Martin Bulín
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

Ing. Luboš Šmídl, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu