Optimalizace neuronové sítě

Optimalizace neuronové sítě

Author

Martin Bulín
University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Applied Sciences

Supervisor

Ing. Luboš Šmídl, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share