OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Autor práce

Bohuslav Koukal
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. David Chudán, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci