OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Autor práce

Bohuslav Koukal
Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

Ing. David Chudán, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu