Od dôkazov formálnych predpokladav k vykonateľným implementáciam

Od dôkazov formálnych predpokladav k vykonateľným implementáciam

Autor práce

František Silváši
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Martin Tomášek, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci