Od archivu elektronické konference k znalostní databázi

Od archivu elektronické konference k znalostní databázi

Autor práce

Matej Briškár
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Marek Grác, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci