Od archivu elektronické konference k znalostní databázi

Od archivu elektronické konference k znalostní databázi

Autor práce

Matej Briškár

Vedúci práce

Mgr. Marek Grác, Ph.D.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu