Neuronové sítě s pamětí

Neuronové sítě s pamětí

Autor práce

Ondřej Kužela
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci