Návrh Matice ohrožení v rámci plánovací fáze projektu

Návrh Matice ohrožení v rámci plánovací fáze projektu

Autor práce

Josef Havlíček
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci