Nasazení IPTV do počítačové sítě

Nasazení IPTV do počítačové sítě

Autor práce

Jakub Láznička
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci