Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Autor práce

Pavol Žilecký
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Mgr. Jan Hrnčíř

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci