Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Autor práce

Žilecký Pavol
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Hrnčíř Jan Mgr.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci