Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Author

Pavol Žilecký

Supervisor

Mgr. Jan Hrnčíř

About the project

Year

2015

Share