Multi-Agentní systémy a jejich propojení s webovými službami

Multi-Agentní systémy a jejich propojení s webovými službami

Autor práce

Damovský Martin
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vedoucí práce

Radecký Michal

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci