Multi-Agentní systémy a jejich propojení s webovými službami

Multi-Agentní systémy a jejich propojení s webovými službami

Autor práce

Damovský Martin

Vedúci práce

Radecký Michal

O projekte

Ročník

2010

Zdieľať túto prácu