Modelovanie a 3D simulácia dračieho ohňa pre potreby počítačovej animácie

Modelovanie a 3D simulácia dračieho ohňa pre potreby počítačovej animácie

Autor práce

Jozef Hladký
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci